CÁI BÁNH DÂN CHỦ

By nvt:nvtenter@gmail.com

 TRẦN HUY THUẬN

Dân chủ trên giấy tờ là DÂN CHỦ HÌNH THỨC. Dân chủ mà không có TỰ DO là DÂN CHỦ GIẢ HIỆU! Chỉ hô hào DÂN CHỦ mà không chú trọng việc NÂNG CAO DÂN TRÍ là MỊ DÂN!  

More...

Phải chăng định hướng XHCN của nền KTTT Việt Nam là “mù mờ sai trái”?

By nvt:nvtenter@gmail.com

 Làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình" QĐND - Chủ Nhật 19/12/2010

Phải chăng định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường Việt Nam là "mù mờ sai trái"?

 

QĐND - Phát triển nền kinh tế thị trường gắn tăng trưởng kinh tế với giảm thiểu xung đột về lợi ích giữa các giai tầng nhóm xã hội là xu hướng chung của các xã hội hiện đại. Đối với xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội là bản chất của xã hội ta. Tuy nhiên giải quyết mâu thuẫn giữa các biện pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao với mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội đã và đang trong quá trình tìm tòi khám phá. Câu chuyện về "làm bánh và chia bánh"-việc gì làm trước việc gì làm sau hay trong khi đang làm đã phải tính đến việc chia chác rồi... chẳng mấy ai trong giới nghiên cứu kinh tế không biết. Nay lợi dụng việc góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI có người nhân danh là cán bộ cũ là nhà khoa học tâm huyết đã tung lên mạng phủ nhận định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường mà Đảng và Nhà nước ta đã xác định trong thực tiễn và trong văn kiện hơn 20 năm nay là "quá mù mờ và sai trái". Hơn nữa để thể hiện là người có trình độ học vấn họ đã trích dẫn C. Mác: "Vật chất có trước và quyết định ý thức". Phải chăng tác giả này muốn nói-cứ phát triển kinh tế thị trường (tự do TBCN) đi đã chưa nên nói đến định hướng gì vội tương tự như lời khuyên-cứ làm ra "cái bánh to" đi đã rồi hãy nói đến việc chia bánh sau! Thiết tưởng cái lập luận ấy chỉ có thể thuyết phục được trẻ con.

Trước hết hãy xem tư duy triết học của các tác giả đưa ra "khuyến nghị" trên ra sao? Trường hợp tác giả này trích dẫn luận điểm "Vật chất có trước và quyết định ý thức" của Mác theo kiểu cắt gọt tùy tiện từ lâu đã bị nhiều học giả mác-xít chỉ ra đó là quan điểm của "chủ nghĩa duy vật tầm thường" tương tự như quan niệm óc sản sinh ra ý thức như "gan tiết ra mật" vậy. Về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức giữa hạ tầng cơ sở với thượng tầng kiến trúc Mác đã viết: "Sự phát triển về mặt chính trị pháp luật triết học tôn giáo văn học nghệ thuật... là dựa vào sự phát triển kinh tế. Nhưng tất cả những sự phát triển đó đều tác động lẫn nhau và cũng tác động đến cơ sở kinh tế". Nói cách khác vai trò của ý thức là hết sức quan trọng. Trong nhiều trường hợp đó là nhân tố quyết định.

Thứ hai phải chăng định hướng XHCN (đối với nền kinh tế thị trường) của chúng ta là ngoại lệ? Những ai có đôi chút kiến thức về lịch sử tư tưởng kinh tế thì đều biết rằng Chủ nghĩa tự do cổ điển (Classical liberalism) về kinh tế thị trường còn gọi là "bàn tay vô hình" tự nó sẽ bảo đảm được sự hài hòa lợi ích giữa các nhóm xã hội... do Adam Smith đề xướng. Tuy nhiên trên thực tế ở các nước TBCN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã xuất hiện suy thoái và khủng hoảng nghiêm trọng. Điển hình là cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 ở hệ thống TBCN mở đầu ở Mỹ.

Không phải ai khác chính tổng thống Mỹ Phranh-klin Ru-dơ-ven (Franklin Roosevelt) đã nhận thấy khiếm khuyết của cơ chế kinh tế thị trường tự do. Ông đã chủ trương chuyển sang thực hiện chính sách kinh tế thị trường có sự can thiệp của nhà nước. Về mặt học thuật đại diện cho lý luận kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước là John Maynard Keynes. Trong công trình "Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất và tiền tệ" năm 1936 lần đầu tiên J.M.Keynes đã phê phán chủ nghĩa tự do cổ điển và đề xuất quan điểm nhà nước cần và có thể can thiệp vào kinh tế thị trường. Chỉ có như vậy CNTB mới tránh được tình trạng khủng hoảng-tự phá hủy của nền kinh tế. Theo ông nếu không có sự can thiệp của nhà nước tất yếu cơ chế thị trường tự do sẽ dẫn đến "Không có việc làm và phân phối của cải một cách bất công".

Thực hiện học thuyết của J.M.Keynes nền kinh tế có sự điều tiết của nhà nước hệ thống TBCN vẫn không tránh khỏi tình trạng khủng hoảng. Vào những năm 80 (thế kỷ XX) ở hệ thống TBCN đã ra đời học thuyết "Chủ nghĩa tự do mới" mà nội dung của nó là hạn chế sự can thiệp của nhà nước theo phương châm "thị trường nhiều hơn nhà nước ít hơn"...

Vào đầu thập niên 90 (thế kỷ XX) một lần nữa CNTB hiện đại lại điều chỉnh mô hình kinh tế thị trường. Mô hình mới được gọi là "Con đường thứ ba" mà nội dung của nó là kết hợp giữa Chủ nghĩa tự do mới với các ưu tiên dành cho chính sách xã hội (như đầu tư vào lĩnh vực đào tạo việc làm y tế giáo dục...) của các Đảng xã hội dân chủ cầm quyền tiêu biểu là ở các quốc gia Bắc Âu-như Đan Mạch Thụy Điển Hà Lan. Như vậy là nền kinh tế TBCN đã trải qua nhiều mô hình nhưng chưa có một mô hình nào thiếu vắng vai trò định hướng của nhà nước. Còn Trung Quốc như mọi người đều biết nền kinh tế của quốc gia này được gọi là "nền kinh tế thị trường XHCN". Điều đó có nghĩa định hướng XHCN đối với Trung Quốc được xem là "mặc định". Từ lý luận và thực tế cho thấy định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường Việt Nam không phải là ngoại lệ mà là thông lệ hơn nữa còn là một tất yếu đối với chế độ ta.

Thứ ba phải chăng định hướng XHCN đối với nền kinh tế của Việt Nam là "mù mờ và sai trái"?

Đôi khi những người mắt kém nhìn nhận sự vật hiện tượng thấy cái gì cũng "mù mờ". Cái mà người ấy cảm thấy sáng rõ có lẽ chỉ tồn tại trong ký ức hoặc tồn tại trong trí tưởng tượng mang tính tư biện. Trường hợp mà người ta phán xét về định hướng XHCN đối với nền kinh tế thị trường Việt Nam như trên có lẽ cũng tương tự như vậy.

Định hướng XHCN đối với nền kinh tế thị trường Việt Nam dựa trên các nguyên tắc và quy luật phổ biến của kinh tế thị trường đồng thời phát huy chức năng của nhà nước pháp quyền XHCN để tác động vào thị trường hướng vào mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh. Cụ thể hơn đó là việc bảo đảm công bằng xã hội hạn chế sự phân cực giàu nghèo bất công xã hội.

Xin hỏi những ai đang cổ vũ cho việc xóa bỏ định hướng XHCN rằng phải chăng nhà nước ta khoanh tay để cho "bàn tay vô hình" của thị trường cho các tập đoàn công ty móc túi các bệnh nhân các bà mẹ thiếu sữa cho con phải mua giá thuốc giá sữa cao ngất ngưởng như hiện nay hay sao? Liệu người dân có cần đến vai trò của Nhà nước điều tiết tình trạng này hay không? Tất nhiên còn nhiều câu hỏi tương tự như vậy.

Vấn đề đặt ra hiện nay không phải là thừa "định hướng XHCN" mà là đang thiếu định hướng XHCN với nghĩa-chúng ta đang thiếu pháp luật thiếu những quy định cụ thể thiếu cơ chế quản lý hữu hiệu và đặc biệt là thiếu sự nghiêm minh trong việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật lợi dụng những sơ hở khiếm khuyết về cơ chế để bóc lột người lao động và đục khoét tiền đóng thuế của người dân.

Như vậy là những khuyến nghị xóa bỏ định hướng XHCN đối với nền kinh tế thị trường của Việt Nam chẳng những là ấu trĩ về tri thức mà còn là một sai lầm về chính trị vì điều đó sẽ dẫn đến làm giảm đi hiệu lực lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế đất nước. Điều đó cũng có nghĩa đã tước đi công cụ quan trọng nhất để bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Đông Quan

More...

Từ chỗ tối nhất nhìn ra

By nvt:nvtenter@gmail.com

 

 

Nhiều nhà nghiên cứu nhất trí rằng: chủ nghĩa xã hội khoa học thất bại vì thật ra nó còn không tưởng hơn cả những nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng tiền bối. Nó từ bỏ những giá trị văn minh mà nhân loại trải nghìn năm mới tìm thấy rồi chọn cho mình những giá trị chưa hề được thử thách. Nó có ý định vô cùng tốt đẹp là giải phóng triệt để loài người khỏi nạn bóc lột nghìn đời nhưng lại đưa con người vào một tình trạng ngột ngạt mất tự do dân chủ phải đứng lên đòi giải phóng một lần nữa. Nó không có một cơ chế kiềm hãm quyền lực khiến Đảng lãnh đạo cách mạng từ chỗ trong sáng đã nhanh chóng biến chất trở thành độc tài đặc quyền đặc lợi tham nhũng khi ở vị trí cầm quyền! Trả lời phỏng vấn Tuanvietnam.net ông Nguyễn Đình Lộc băn khoăn không biết vì sao mà chế độ ta sợ dân chủ đến như vậy!

tác giả Tống Văn Công gửi cho Bauxitevietnam

http://boxitvn.wordpress.com/2010/09/21/t%E1%BB%AB-ch%E1%BB%97-t%E1%BB%91i-nh%E1%BA%A5t-nhn-ra/#more-13674 

More...

Vụ lấp mộ: Chính quyền có "vẽ đường cho hươu chạy"?

By nvt:nvtenter@gmail.com

Tác giả: Hoàng Hường

Bài đã được xuất bản.: 04/09/2010 06:00 GMT+7

nguồn=http://tuanvietnam.net/2010-09-03-vu-lap-mo-chinh-quyen-co-ve-duong-cho-huou-chay-

Trong vụ án này nếu điều tra tận gốc rễ để đưa ra ánh sáng của pháp luật thì vấn đề sẽ không trở nên phức tạp.

LTS: Xung quanh câu chuyện đổ phế thải "lấp mộ" gây dư luận bất bình trong xã hội mới đây Tuần Việt Nam phỏng vấn PGS. TS Nguyễn Văn Dững- Phó Trưởng khoa Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) về chủ đề hệ quả của những vấn nạn xã hội và trách nhiệm của những cán bộ trong cơ quan công quyền.

More...

Thí tốt Phạm Thanh Bình bỏ tù thằng cơ chế

By nvt:nvtenter@gmail.com

Nhìn lại 4 năm Vinashin từ một Tổng công ty làng nhàng bỗng một đêm trở thành đại gia thì có thể thấy nhiệm vụ chính của ông Bình là tiêu tiền và phải tiêu thế nào cho "phải đạo"

More...

Lê Trung Thành - Vinashin: Chuyện bây giờ mới kể (Bài 1)

By nvt:nvtenter@gmail.com

Lê Trung Thành [1] Theo Bauxite Việt Nam

"Cần táo bạo hơn nữa" và khoản vay 750 triệu USD

Tổng công ty công nghiệp tầu thủy Việt Nam (VINASHIN) chính thức ra đời tháng 1.1996 [2] với các doanh nghiệp đóng tàu truyền thống như Bạch Đằng Sông Cấm Hạ Long Cần Thơ ... Năng lực đóng mới rất hạn chế trình độ sản xuất manh mún lạc hậu nên ngay tại chiến lược phát triển ngành đóng tàu giai đoạn 2001-2010 Chính phủ phê duyệt tổng mức đầu tư chỉ ở mức "rất nhẹ nhàng": 450 triệu USD. Trong khoảng 10 năm kể từ ngày ra đời VINASHIN hầu như chỉ đóng tàu trọng tải nhỏ dưới 6.500DWT đồng thời tiến hành vay vốn cải tạo nâng cấp Nhà máy đóng tàu Hạ Long Nam Triệu để có thể đóng mới tàu 50.000DWT. Cũng trong giai đoạn này Liên doanh sửa chữa tàu Huyndai - Vinashin được thành lập tại khu vực Hòn Khói - Ninh Hồa Khánh Hòa. Đây là cơ sở đóng và sửa tàu lớn nhất Đông Nam Á với nhiều thiết bị hiện đại và có 2 ụ khô có thể sửa chữa được tàu 400.000 DWT và đóng tàu 100.000DWT.

More...

Trám "Mông" cho Thánh Gióng

By nvt:nvtenter@gmail.com

  Nguồn= http://vn.360plus.yahoo.com/tuanddk/article?mid=2932&prev=2948&next=2922

 

Có vẻ như bức tượng Thánh Gióng sắp được đục thủng để trám vào trong đó một trái tim bằng vàng. Sáng nay đã có 3 tờ báo đăng tải câu chuyện thêm tim cho Thánh Gióng. Lao Động: Đúc tim tượng Thánh Gióng. VNN giật tít: Tôn vinh khí phách dân tộc Việt. Còn Đại Đoàn Kết thì cho rằng việc đúc tim này là "Kết tinh lòng yêu nước sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc". 

 

Tại hạ ngồi trong cuộc họp giao ban đầu tuần tự hỏi không biết người ta sẽ làm thế nào để bà con dân chúng cô bác xa gần biết trong ngực Ngài có trái tim mà không phải móc ra làm đuốc như Đanko! Hay là phải tổ chức triển lãm trái tim Thánh Gióng trước khi trám trong ngực đồng? Hay là phải có thêm một tấm biển gắn dưới bụng Ngài rằng: Nơi đây có trái tim Thánh Gióng bằng vàng nguyên khối do nữ tín chủ Nguyễn Thị Thoa Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần tư bất động sản ATS cung tiến?

Trên Lao động bà Thoa phát biểu: Đức Thánh mãi mãi sống trong lòng người dân đất Việt sự sống ấy biểu hiện ở trái tim của Ngài. Vì thế việc đúc tim tượng là thể hiện sự tôn kính người anh hùng của dân tộc.

Trên VNN bà Thoa khẳng định: Tất cả các tượng đài từ trước đến nay người ta có thể không nghĩ đến việc đúc tim vì những lý do này khác. Nhưng đây là Đức Thánh Gióng biểu tượng của cả dân tộc nên việc đúc trái tim là việc vô cùng quan trọng và nhất thiết phải làm. Tim tượng là tâm hồn là linh hồn tạo ra sự linh thiêng cho bức tượng.

Đại Đoàn Kết nói cụ tỷ nhất: Ngài là nhân thoại được nhân dân tôn kính bằng huyền thoại dân tộc và tinh thần ý chí của Ngài đã thấm sâu vào tiềm thức của mọi người dân đất Việt. Vì vậy đúc tim Ngài là đúng đạo lý.

Cứ theo đạo lý trên Lao động thì những pho tượng không tim (mà hình như cổ kim đông tây chưa thấy ở đâu chưa thấy thời nào nói đến chuyện tim tượng) thì đều là không có "sức sống". Hoặc như lý luận VNN thì đó đều là những pho tượng không "tâm hồn" không nốt cả sự linh thiêng?. "Đúc tim ngài là đúng đạo lý" cũng có nghĩa không đúc tim cho ngài là vô đạo?

Thật rối như mớ bòng bong. Thật đúng là thứ lý luận: Tim nằm bên trái nên được gọi là trái tim

Ngoài chuyện "đúc tim" bà Giám đốc từng nổi tiếng với dự án tâm linh Sen Việt cho rằng Công ty ATS thừa sức đúc một quả tim tượng bằng vàng nguyên khối nhưng đã không cho phép mình làm thế... Bởi: Việc yểm tâm tượng và đúc trái tim Thánh Gióng là biểu lộ ý chí của toàn thể dân tộc ta thể hiện việc làm đồng tâm hiệp lực của dân tộc Việt Nam. Do đó sự đóng góp công của dù ít hay nhiều của mọi tầng lớp nhân dân vào công việc này là một yếu tố cần thiết thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Xem ra đứa nào không góp vàng đúc tim đúng là phường bá đạo!

Một thông tin sốt dẻo nữa là từ nay bản quyền mẫu tượng cũng đã được mua đứt. "Tôi mong muốn tượng Đức Thánh Gióng phải là duy nhất linh thiêng nên đã thống nhất với nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân nhượng lại bản quyền mẫu tượng". Có lẽ sau khi đúc xong tim bà Dung sẽ đặt thêm một tấm bảng để cảnh cáo những kẻ có ý định "đạo tượng" rằng: Mọi hành vi in sao dưới mọi hình thức là vi phạm pháp luật và có thể bị kiện ra tòa dân sự thậm chí trừng trị theo hình luật.

Lẩn thẩn trên gúc gồ Tại hạ bỗng nhiên tóm được một cách lý giải về trái tim nhưng xét theo "lý luận trái tim Thánh Gióng" là cách lý giải vô cùng... "phản động". Một giáo sư của Đại học Salem Mỹ ông Galdino Pranzarone cho biết ông đã phân tích các bằng chứng lấy từ... thần thoại Hy Lạp và nhiều nguồn thông tin khác để rút ra kết luận biểu tượng trái tim có thể được lấy cảm hứng từ chính hình dáng của cặp mông người đàn bà (nhìn từ phía sau). "Biểu tượng trái tim gồm 2 thuỳ có thể tương ứng với 2 tâm nhĩ và tâm thất trong quả tim nhưng bộ phận này chưa bao giờ có màu đỏ sáng và không hề có sự lõm vào ở đỉnh hay vuốt nhọn ở cuối". Pranzarone cho ra rằng người Hy Lạp và La Mã cổ đại có thể đã liên tưởng hình dáng cơ thể người phụ nữ với hình trái tim. Người Hy Lạp vốn thường gắn liền cái đẹp với đường cong cặp mông người phụ nữ. "Nữ thần sắc đẹp của Hy Lạp Aphrodite rất đẹp nhưng đặc biệt cặp mông của nàng thì vô cùng quyến rũ... Đôi hình bán cầu tròn trịa của nàng được người Hy Lạp tôn sùng đến mức họ xây dựng ngôi đền mang tên Aphrodite Kallipygos có nghĩa là Nữ thần với cặp mông tuyệt đẹp . Đó có thể là công trình tôn giáo duy nhất trên thế giới dành để tôn thờ cặp mông".

Bá đạo quá. Không lẽ tượng Thánh Gióng một trong tứ bất tử lại là công trình tôn giáo thứ hai!?

Sách Đại việt sử ký đoạn chép về Thánh Gióng không một câu một chữ đao to búa lớn nói về trái tim hay tấm lòng của Ngài. Hành động của ngài vĩ đại ở sự  giản dị như việc đứng lên chống lại quân xâm lược đang giày xéo quê hương mình mà mỗi người dân đất Việt đều đã đang và sẽ làm. Bắt ngài phải có một trái tim dù người có ý tưởng quái thai này là người có tiền và cũng có thể có tâm chả khác làm cho ngài lạc loài với cả trăm ngàn "đồng loại" khác.

Vả lại chỉ vì có tiền mà người ta có thể kệch cỡm tới mức đúc nhét những quả tim dù là vàng khối vào những pho tượng thiêng liêng thì ai có thể dám chắc sẽ không có những ý tưởng khác. Chẳng hạn gắn thêm "tí nhau" để bà con biết pho tượng đó là nam chứ không phải là nữ.


 

More...

Hoảng loạn

By nvt:nvtenter@gmail.com

Hôm qua nghe tin bão nhiều người dân HN đã đổ xô đi mua thực phẩm dự trữ trong tâm trạng lo lắng.Lo lắng không phải là không có cơ sở bởi bài học từ đợt ngập nặng lần trước và mới gần đây thôi chỉ với cơn mưa chưa gọi là lớn lắm cũng làm phố phường ngập lụt và chết người.Thực phẩm thì đội giá trên trời và kẻ cơ hội thu lãi không biết bao nhiêu mà kể.
Không phải chỉ có tin bão mới gây ra hoảng loạn trong dân chúng.Còn nhớ năm ngoái giá vàng nhảy múa trong cơn hoảng loạn của người nắm giữ VND.Họ lo sợ không phải là không có cơ sở khi chính sách tiền tệ của chính phủ luôn chọn cách in tiền vô tội vạ và những kẻ cơ hội lại kiếm lời lớn không như mớ rau con cá...
Rồi thì thị trường chứng khoán nhà đất thường xuyên rơi vào hoảng loạn.Tranh mua tranh bán trước những tin đồn vưỡn không phải là không có cơ sở...chính phủ.Đổ xô vào đầu tư rồi thì đổ xô tháo chạy  mà mấy ai tự hỏi nguy cơ ấy có phải do bão hay không?
Giá điện than xăng dầu sữa dược phẩm học phí viện phí bảo hiểm y tế...thường xuyên có những động thái gây hoảng loạn trong xã hội.Đến nay mặc nhiên trong xã hội đã hình thành tâm lý hoảng loạn.Nhiều người cho rằng đó là do sự điều hành kém của chính phủ.Thì đương nhiên còn ai nữa nhưng để đi đến kết cục đó phải có hai chân.Cái chân thứ hai ấy hình như không ai khác chính là những con cưng đang nắm giữ tiền hàng và vai trò...bình ổn?!

More...

Thư của luật sư Trần Đình Triển gửi ông Tô Huy Rứa về vụ việc ở Hà Giang

By nvt:nvtenter@gmail.com

Theo blog Anh Ba Sàm

... Kính mong ông Tô Huy Rứa bớt chút thời gian quan tâm "ưu ái" trả lời Văn phòng Luật sư Vì Dân một số vấn đề sau đây:

More...

Tinh hoa bóng đá châu Âu nằm trong đội tuyển Đức

By nvt:nvtenter@gmail.com


HLV Joachim Loew.
Cũng như nhiều kì World cup đội tuyển Đức càng đá càng hay nhưng cái hay của đội tuyển Đức năm 2010 hơn hẳn các kì trước là đã cống hiến cho khán giả lối đá mới:đó là sự kết hợp tinh hoa của các lối chơi của nhiều nền bóng đá châu Âu.
Sở hữu không nhiều cầu thủ đẳng cấp nhưng đội tuyển Đức đã thắng như trẻ tre các đối thủ nặng ký cho chức vô địch mà lại là thắng rất đậm bởi lối chơi rất mới hết sức thuyết phục.Lối chơi đó được khởi đầu bởi klis man xây dựng từ kì WC trước và đến hôm nay thành công rực rỡ.Lối chơi đó không dựa vào ngôi sao không còn khô cứng kiểu Đức truyền thống tấn công tổng lực như Hà Lan phòng ngự phản công nhanh như Ý chuyền ban dài đánh đầu như Anh...kết hợp với sự ăn ý và tận dụng thời cơ tốt của cỗ xe tăng Đức
Không thể không nói tới một yếu tố quyết định của thành công đội tuyển Đức đó là sức trẻ.Chỉ với vài ba đường chuyền với khả năng tốc độ kinh người làm hậu vệ đối phương "ngửi khói" là đã có thể tiếp cận khung thành đội bạn và ghi bàn
Thông thường thì người Đức khởi đầu WC thường giấu những miếng đánh khiến nhiều người tưởng chừng như thất vọng .Nào là Braxin Achentina...liên tiếp phơi bày lối chơi như biểu diễn nghệ thuật nhưng đó chỉ là mang tính ngấu hứng cá nhân trước những đối thủ yếu.Chỉ với Hà Lan năm nay không được đánh giá cao lắm cũng đủ loại ông lớn Braxin ra khỏi cuộc chơi
Điểm quyết định cho thắng lợi trong bóng đá đó là lối chơi.Một lối chơi thích hợp cho dàn cầu thủ đang có mà làm nên chiến thắng.Đã qua rồi cái thời lối chơi dựa vào các ngôi sao làm mình làm mẩy mỗi khi ra sân.Cơ hội làm bàn mà đội tuyển Đức tạo ra ngon đến mức các cầu thủ nghiệp dư cũng có thể ghi bàn.Chỉ tiếc cho Achentina có lối chơi khá thích hợp truyền thống nhưng đã chủ quan không có đấu pháp  hợp lý trước Đức mới mẻ đã được báo trước nên không có chỗ để các cầu thủ tài năng thể hiện.Hay đó cũng là tính cách Maradona trong bóng đá?
Xin được chúc mừng các cầu thủ Đức.Trong bóng đá chiến thắng còn có một chút may mắn.Nếu không đoạt được chức vô đich trong kỳ WC lần này thì bóng đá Đức đã giành chức vô địch trong thiện cảm và sự khâm phục của khán giả bóng đá với lối chơi mới đẹp mắt kết hợp được những ưu việt của bóng đá châu Âu trên cơ sở tinh thần và ý chí của cỗ xe tăng  Đức rất hiệu quả!

More...